Geniş Zaman Eki Nedir İngilizce? Açıklamalı Rehber

Geniş zaman eki nedir ingilizce? Bu makalede, geniş zaman ekinin ne olduğunu ve İngilizce’de nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Geniş zaman eki, fiillere gelebilen bir ek olup, olayların genel olarak gerçekleştiği zamanı ifade etmek için kullanılır. İngilizcede geniş zaman eki “-s” veya “-es” şeklinde eklenir ve üçüncü tekil şahıs için kullanılır. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin!

Geniş zaman eki nedir ingilizce? Geniş zaman eki, İngilizce dilbilgisinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Bu ek, fiillerin geniş zaman hâlini ifade etmek için kullanılır. Geniş zaman eki, cümledeki eylemin şu an, genel olarak veya düzenli olarak gerçekleştiğini belirtir. İngilizcede geniş zaman ekinin kullanımı oldukça yaygındır ve dilin temel yapı taşlarından biridir. Geniş zaman eki, fiil köküne eklenerek oluşturulan bir yapışık ek olarak bilinir. İngilizce’de geniş zaman eki, çoğunlukla “-s” veya “-es” şeklinde kullanılır. Örneğin, “I play football every weekend” cümlesinde “play” fiiline “-s” eklenerek geniş zaman hali oluşturulmuştur. Geniş zaman eki, İngilizce dilbilgisinin temel kurallarından biridir ve doğru kullanımı önemlidir.

Geniş zaman eki, İngilizce’de “simple present tense” olarak adlandırılır.
Geniş zaman eki, düzenli olarak tekrarlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır.
İngilizcede geniş zaman eki, fiilin sonuna “-s” veya “-es” eklenerek oluşturulur.
Geniş zaman eki, İngilizce’de olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.
Geniş zaman eki, gelecekteki planlar ve programlar hakkında da bilgi verir.
 • Geniş zaman eki, İngilizcede en sık kullanılan zamanlardan biridir.
 • İngilizcede geniş zaman kullanarak genel doğrular ve gerçekler ifade edebilirsiniz.
 • Geniş zaman eki, İngilizce’de düşünceleri, hisleri ve sahip olunan alışkanlıkları anlatmak için kullanılır.
 • İngilizcede geniş zaman eki, günlük rutinleri ve alışkanlıkları ifade etmek için idealdir.
 • Bir cümlede geniş zaman eki kullanırken, fiile göre doğru zamirleri kullanmak önemlidir.

Geniş Zaman Eki Nedir?

Geniş zaman eki, İngilizce’de fiillerin şimdiki zaman hâlini ifade etmek için kullanılan bir ek olarak bilinir. Bu ek, fiillere “-s” veya “-es” şeklinde eklenerek kullanılır. Örneğin, “run” fiiline “runs” veya “go” fiiline “goes” eklenerek geniş zaman hâli oluşturulur.

Geniş Zaman Eki Nedir? Örneği Kullanım Alanları
“-r” ekiyle oluşturulan bir zaman ekindir. Koşar, yazar, çalışır Olayların şu an veya sürekli olarak gerçekleştiği durumları ifade etmek için kullanılır.
Fiil köküne “-r” eklenerek oluşturulur. Okur, gider, sever Sıradan eylemleri veya alışkanlıkları anlatmak için kullanılır.
Genellikle 3. tekil şahıslar için kullanılır. Koşar, yazar, çalışır Üçüncü tekil şahısların olayları ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmek için kullanılır.

Geniş Zaman Eki Hangi Durumlarda Kullanılır?

Geniş zaman eki, çoğunlukla genel doğruları ifade etmek, rutinleri anlatmak, alışkanlıkları belirtmek veya sabit gerçekleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “The sun rises in the east.” (Güneş doğuda doğar) veya “I always drink coffee in the morning.” (Her zaman sabahları kahve içerim) cümlelerinde geniş zaman eki kullanılmıştır.

 • Geçmişte gerçekleşmiş bir eylemi ifade etmek için kullanılır.
 • Gelecekte gerçekleşecek bir eylemi tahmin etmek veya planlamak için kullanılır.
 • Genel veya sürekli gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

Geniş Zaman Eki Nasıl Oluşturulur?

Geniş zaman eki oluşturmak için çoğunlukla fiilin sonuna “-s” veya “-es” eklenir. Ancak bazı istisnalar da bulunmaktadır. Örneğin, fiil sonu “ss”, “sh”, “ch”, “x” veya “o” ile bitiyorsa “-es” eklenir. Ayrıca, fiil sonu sessiz harfle bitiyorsa ve öncesinde bir ünlü harf bulunuyorsa da “-es” eklenir. Örneğin, “watch” fiiline “watches” eklenir.

 1. Geniş zaman eki, fiil köküne eklenerek oluşturulur.
 2. Türkçede geniş zaman ekleri “-yor”, “-ar/-er” ve “-ır/-ir/-ur/-ür” şeklindedir.
 3. “-yor” ekiyle geniş zaman oluşturulurken fiil köküne “-yor” eklenir. Örneğin: oku -> okuyor
 4. “-ar/-er” ekiyle geniş zaman oluşturulurken fiil köküne “-ar/-er” eklenir. Örneğin: yaz -> yazar
 5. “-ır/-ir/-ur/-ür” ekiyle geniş zaman oluşturulurken fiil köküne “-ır/-ir/-ur/-ür” eklenir. Örneğin: gel -> gelir

Geniş Zaman Eki Hangi Fiillerle Kullanılmaz?

Bazı fiiller geniş zaman eki almadan kullanılır. Örneğin, “have”, “do”, “be” gibi yardımcı fiiller geniş zaman eki almazlar. Ayrıca, modal fiiller (can, may, must, should vb.) de geniş zaman eki almazlar. Bu fiiller zaten anlam bakımından geniş zamanı ifade ettikleri için ek almalarına gerek yoktur.

Geniş Zaman Eki Kullanılmayan Fiiller
İsimler
Yardımcı Fiiller
Fiilden Fiil Türetilmiş İsimler

Geniş Zaman Eki İngilizce Dilbilgisinde Neden Önemlidir?

Geniş zaman eki, İngilizce dilbilgisinde önemli bir rol oynar çünkü şimdiki zaman hâlini ifade etmek için kullanılır. Bu zaman hâli, günlük hayatta en sık kullanılan zaman hâllerinden biridir ve doğru şekilde kullanılması iletişimde anlamın net bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Geniş zaman eki, İngilizce dilbilgisinde önemlidir çünkü olayların şu an veya genel olarak gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır.

Geniş Zaman Eki ile İlgili Örnek Cümleler

Geniş zaman eki ile oluşturulmuş örnek cümleler şu şekilde verilebilir:

Geniş zaman eki Türkçe’de olayların şimdiki zamanda gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Örnek cümlelerle anlatılabilir.

 • The sun rises in the east. (Güneş doğuda doğar.)
 • He plays football every Sunday. (Her Pazar futbol oynar.)
 • She watches TV in the evening. (Akşamları televizyon izler.)
 • We go to the park on weekends. (Hafta sonları parka gideriz.)

Geniş Zaman Eki ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Bazı sık sorulan sorular ve cevapları şu şekildedir:

Geniş Zaman Eki nedir?

Geniş Zaman Eki, fiilin şu an veya genel olarak gerçekleştiği zamanı belirtmek için kullanılan bir ek olarak bilinir. Türkçe’de “-er/-ar” ekleriyle oluşturulur. Örneğin: “koşarım”, “gülerim”.

Geniş Zaman Eki hangi durumlarda kullanılır?

Geniş Zaman Eki, aşağıdaki durumlarda kullanılır:
– Şu an gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “Şu anda spor yapıyorum.”
– Genel doğruluk bildiren durumları ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “Kuşlar uçar.”
– Alışkanlık veya sürekli yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “Her sabah kahvaltı yaparım.”

Geniş Zaman Eki nasıl oluşturulur?

Geniş Zaman Eki, fiilin sonuna “-er/-ar” eki eklenerek oluşturulur. Eklenen “-er/-ar” ekleri, fiilin köküne göre düşer veya değişebilir. Örneğin:
– “Koşmak” fiiline “-er” eklenerek “koşarım” şeklinde oluşturulur.
– “Gülmek” fiiline “-er” eklenerek “gülerim” şeklinde oluşturulur.
– “Yazmak” fiiline “-ar” eklenerek “yazarım” şeklinde oluşturulur.

 • Geniş zaman eki hangi fiillere eklenir?Geniş zaman eki çoğunlukla düzenli fiillere eklenir, ancak bazı düzensiz fiiller de bulunur.
 • Geniş zaman eki almayan fiiller nelerdir?Yardımcı fiiller (have, do, be) ve modal fiiller geniş zaman eki almazlar.
 • Geniş zaman eki nasıl oluşturulur?Farklı kurallara göre fiilin sonuna “-s” veya “-es” eklenerek oluşturulur.